AMPA

AMPA Institut-Escola Les Vinyes

Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’Institut-Escola Les Vinyes.

L’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles, donant prioritat a l’educació, valors i integració. Visita la seva web!

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col•laboració entre pares i mares, direcció de l’escola, mestres i professors/es.

Els objectius principals de l’AMPA són:

  • Promoure la participació de les famílies per integrar-los en la comunitat educativa del Centre.
  • Oferir serveis que facilitin la conciliació familiar amb la laboral.
  • Col•laborar, organitzar i promoure activitats educatives i lúdiques en el Centre.
  • Aconseguir recursos econòmics i material per la millora del Centre.
  • Representar a les famílies en el Consell Escolar de l’Institut-Escola i en el Consell Municipal Escolar.
  • Comunicar i intercanviar opinions amb la resta d’entitats.

BUTLLETINS INFORMATIUS DE L’AMPA

L’AMPA informa periòdicament a través de butlletins informatius.

ampa-informa-2

JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA

Són pares i mares que s’ofereixen voluntàriament per gestionar i dinamitzar l’AMPA.
Durant el curs 2014-2015, la Junta es reuneix l’últim dijous de mes a les 21h, a la biblioteca del Centre.

CONTACTE

La web de l’AMPA: http://ampa.ielesvinyes.net/

Correu General: ampa@ielesvinyes.net

Comissió Llibres: llibres.ampa@ielesvinyes.net

També disposem d’impresos i bústia de suggeriments, comentaris o queixes ubicada a l’entrada de l’Institut-Escola.

Segueix el twitter de l’AMPA!