Projecte educatiu

Presentació del nostre projecte educatiu:

Aquí el document íntegre del Projecte Educatiu de Centre (PEC):
slideshare.net/ielesvinyes/institutescola-les-vinyes-projecte-educatiu-de-centre