2015-16

Equip humà – Curs 2015-2016

Coordinació del Pla d’Acció Tutorial

Coordinador d’Infantil i Primària: Quim Preixens
Coordinador de 1r ESO: Raül Arana
Coordinador de 2n ESO: Pere Royo
Coordinador de 3r ESO:
Coordinador 4t ESO: Òscar Navarro

Equip docent de 1r d’ESO

Llengua i Literatura Catalana: Rosa Sardà
Llengua i Lit. Castellana: Núria Pons
Llengua anglesa i Hora del cinema en anglès: Maria del Carme Miguel
Matemàtiques i tecnologia: Salva Chiva
Ciències Naturals: Núria Junyent
Ciències Socials: Raül Arana
Música: Boris Mir i Anabel Ligero
Educació Física: David Vilabella
Animació Lectora: Maria del Carme Miguel

Equip docent de 2n d’ESO

Llengua i Literatura Catalana: Carme Agustí i Rosa Barcelona
Llengua Literatura Castellana: Merche García
Llengua anglesa: Anna Jordà
Matemàtiques i estudi digital: Sergi del Moral
Ciències Naturals i estudi digital: PereRoyo
Ciències Socials: Raül Arana i Merche García
Visual i Plàstica: Imma Leiva
Educació Física: David Vilabella
Tecnologia: Mercè Castro
Animació Lectora: Carme Agustí
Hora del cinema: Pere Royo

Equip docent 3r ESO

Llengua i Literatura Catalana: M. Carmen Luque i M. Carmen Agustí
Llengua i Literatura Castellana: Gregori Berbegal, Sònia Martín i Merche García
Llengua anglesa: M. Carmen Luque
Matemàtiques: Ramon Alujas i Núria Junyent
Ciències Naturals: Glòria Arias
Ciències Socials: Gregori Berbegal
Visual i Plàstica: Imma Leiva
Música: Boris Mir
Educació: Física David Vilabella
Tecnologia: Mercè Castro
Valors ètics: Maria del Carmen Miguel
Hora del cinema: Maria del Carmen Miguel
Estudi digital: Núria Pons i David Vilabella

Equip docent de 4t d’ESO

Llengua i Literatura Catalana: Elena Balaguer
Llengua Literatura Castellana: Sònia Martín
Llengua anglesa i llatí: Caterina Riba
Matemàtiques i Biologia i geologia: Blanca Amengual
Física i química: Núria Junyent
Ciències Socials: Sònia Martín i Gregori Berbegal
Visual i Plàstica: Imma Leiva
Educació Física: Òscar Navarro
Tecnologia i informàtica: Ramon Alujas
Francès Caterina Riba
Valors Ètics: Elena Balaguer i Raül Arana
Música: Boris Mir

Coordinació de Projectes i Treballs globalitzats a l’ESO

Coordinador 1r ESO: Boris Mir
Coordinador 2n ESO: Sergi del Moral
Coordinador 3r ESO: Glòria Arias
Coordinador 4t ESO: Blanca Amengual

Coordinacions

Coordinació TIC: Ramon Alujas
Coordinació TAC: Salva Chiva
Coordinació Projecte “Competents digitals”: Sergi del Moral
Coordinació biblioteca: M. Carme Agustí
Coordinació Activitats i extraescolars: Salva Chiva
Coordinació riscos laborals: Toni Soler
Coordinació Pràcticum Universitats: Boris Mir
Coordinació esbarjos: Oscar Navarro

Comissió d’Atenció a la Diversitat i Serveis Ajuntament

Òscar del Barrio: Representant de l’EAP
Blanca Mostaza: Mestra d’Ed. Especial, Infantil – primària
Rosa Barcelona: Psicopedagoga 1r i 2n ESO
Òscar Navarro: Orientador 3r i 4t ESO
Anna Jordà: Coordinadora pedagògica
Borja i Demelsa: Serveis socials de l’Ajuntament de Castellbisbal
Carla Lombao, Coordinadora del “Tastet d’oficis” de l’Ajuntament de Castellbisbal

Administració i consergeria

Jose Manuel García: Conserge
Montse Serra: Conserge
Juan Carlos Pérez: Administratiu

Equip de menjador i servei d’acollida

P3. –  Sandra Concha Alvares
P4. – Mireia Blasco Lahoz
P5  – Cristina Alcaraz Díaz
1r  – Yasmina Alba Puig
2n. – Ariadna Bonjoch Farré
3r. – Montse Valls Fayos
ESO i cordinadora: Nuria Masoliver Pi

Equip directiu

Directora: Rosa Sardà
Cap d’estudis: Elena Balaguer
Secretària: Núria Orte
Coordinadora pedagògica: Anna Jordà