2013-14

Equip humà – Curs 2013-2014

profes

► Equip docent d’educació infantil

 Tutora de P5 A i coordinadora d’Ed. Infantil: Inés Algar
 Tutor de P5 B: Jose Perales
 Tutora de P3: Anna Sadurní
 Tutora de P4: Noemí Navarro
 Núria Orte: música
 Maria Ribas: reforç
 Liduvina Sillué: reforç

► Equip docent d’educació primària

 Tutor de 1r A: Quim Preixens
 Tutor de 1r B: Toni Soler
 Educació especial: Blanca Mostaza
 Anglès: Toni Soler
 Reforç: Núria Orte
 Música: Boris Mir
 Vetlladora: Nuria Masoliver

► Equip docent d’educació secundària

1r Curs

 Tutora de 1r A: Beatriu Busquets
 Tutora de 1r B: Berta Puig
 Tutor de 1r C, Sergi Del Moral
 Matemàtiques, Sergi Del Moral
 Ciències, Glòria Arias
 Tecnologia, Glòria Arias
 Llengua catalana, Rosa Sardà / Marçal Botey
 Llengua castellana, Cristina Merino
 Llengua anglesa, Beatriu Busquets
 Ciències Socials, Jordi Raventós
 Educació Física, Berta Puig

2n Curs

 Tutora de 2n A, Marta Casas
 Tutora de 2n B, Mercè Castro
 Matemàtiques, Mercè Castro
 Ciències Fi Qui, Araceli López
 Tecnologia, Mercè Castro
 Llengua catalana, Olga Culleré
 Llengua castellana, Cristina Merino
 Llengua anglesa, Marta Casas
 Ciències Socials, Olga Culleré
 Educació Física, Berta Puig
 Educació visual i plàstica, Marta Belmonte

3r curs

 Tutora de 3r A, Blanca Amengual
 Tutor de 3r B, Martí Fuentes
 Matemàtiques, Martí Fuentes
 Ciències Fi Qui, Blanca Amengual
 Tecnologia, Martí Fuentes
 Llengua catalana, Elena Balaguer
 Llengua castellana, Maria Beneyto
 Llengua anglesa, Marta Casas
 Ciències Socials, Elena Balaguer
 Educació Física, Berta Puig
 Llengua castellana, Maria Beneyto
 Educació visual i plàstica, Marta Belmonte
 Música i Emprenedoria, Boris Mir

CAD Comissió d’Atenció a la Diversitat

 Psicopedagog, Marçal Botey
 Psicòloga EAP, Anna Marlet
 Serveis socials Ajuntament, Borja Ruiz i Laura Barone
 “Tastet d’oficis” Ajuntament, Carla Lombao

► Administració i consergeria

 Jose Manuel García (conserge)
 Montse Serra (conserge)
 Juan Carlos Pérez (administratiu)

► Equip de menjador i servei d’acollida

 Yasmina Alba  P3
 Cristina Alcaraz P4
 Sandra Concha P5
 Maria del Mar Muriano, cuinera
  Núria Masoliver, coordinadora

► Equip directiu

Directora: Rosa Sardà
Cap d’Estudis: Boris Mir
Secretària: Núria Orte
Coordinador pedagògic: Marçal Botey

mestres